Privacy, cookies en klachtenregeling

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet je toestemming vragen.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: NAW-gegevens verzekerde. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling). Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie. Kosten van de behandeling.

Cookies
Haptotherapiepraktijk Anke van Kalsbeek maakt op haar Internetsite gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. De cookies worden uitsluitend gebruikt voor technische functionaliteiten. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Klachtenregeling
Als therapeut en lid van de VVH wil ik je de best mogelijke zorg geven. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over iets of vragen hebt over de zorg die je hebt gekregen. Via de VVH kun je dan eventueel een klacht indienen. Meer informatie over de klachtenregeling vind je hier https://haptotherapeuten-vvh.nl/de-vvh/klachtenregeling 

Beroepscode GZ-Haptotherapeut
In de Beroepscode GZ Haptotherapeut zjn de gedragsregels vastgelegd waaraan elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut zich aan moet houden. De Beroepscode GZ-Haptotherapeut gaat uit van de basisprincipes dat ieder mens recht heeft op verwezenlijking van zijn eigen mogelijkheden, op zelfbepalingzelfbeschikkingrespect en integriteit. Meer informatie over de Beroepscode GZ Haptotherapeut vind je hier https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/kwaliteitsdocumenten/111-beroepscode-gz-haptotherapeut-v2019-1/file